Ηλεκτρονικά Μαθήματα

Επισκεφθείτε την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης DUTH-net e-class.

Συγκεκριμένα για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του τμήματός μας που φιλοξενούνται στο DUTH e-class πιέστε εδώ

Για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του τμήματός μας που φιλοξενούνται στο utopia πιέστε εδώ

Για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα που φιλοξενούνται στο Δικτυακό τόπο Τηλεκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης πιέστε εδώ