Ανταλλαγή Φοιτητών

Το τμήμα συμμετέχει στα εξής προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών:

Πρόγραμμα Socrates

Πρόγραμμα Εrasmus

Erasmus+