Μέλη ΕΤΕΠ

Μέλη ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό) του Τμήματος είναι:

• Άρτεμις Συλιβού, ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
e-mail: asilivou@socadm.duth.gr

• Αμαλία Ναλμπάντη, ΤΕ Πληροφορικής
email: analmpan@socadm.duth.gr