Επιστημονικοί Συνεργάτες

Επιστημονικοί Συνεργάτες του Τμήματος με βάση το π.δ. 407/1980 είναι οι:

  • Δρ Χρυσόστομος Βαϊόπουλος
  • Δρ Κυριάκος Μπαμπασίδης
  • Δρ Κωνσταντίνος Ζαφείρης
  • Γεώργιος Κουντουράς
  • Θεοχάρης Ευαγγελόπουλος
  • Ιωάννης Οικονόμου
  • Σταύρος Φράγκος
  • Φωτεινή Παπαγερίδου
  • Αναστασία Γκουμπίλη
  • Όλγα Κατσιάνη