Νικόλαος Τσέργας

Γνωστικό αντικείμενο: Θεραπευτικές Προσεγγίσεις μέσω της Τέχνης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας.

Έλαβε διδακτορικό δίπλωμα στην Ψυχολογία/Ψυχοθεραπεία, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Ειδικεύθηκε σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Συμβουλευτική, την Κοινωνική Ψυχιατρική (Κατεύθυνση Κλινικός) και την Ψυχική Υγεία.

Παράλληλα έλαβε επαγγελματική μεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιμόρφωση στο Αναλυτικό Ψυχόδραμα, την εφαρμογή των εκφραστικών θεραπειών μέσω της Τέχνης στη Θεραπευτική Κοινότητα και την Ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του εστιάζονται στις θεραπείες και τη συμβουλευτική μέσω της τέχνης. Έχει δημοσιεύσεις στην ελληνική, αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Email:tsergasnik@yahoo.gr

Βιογραφικό