Τσαϊρίδης Χαράλαμπος

ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών - Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων / Κοινωνική Στατιστική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: xtsairid@pme.duth.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: Αρ Γραφ. 14
Tηλ.:2531039441 /2531039442

Βιογραφικό