Τριανταφυλλίδου ΆνναΒαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο:
Mετανάστευση και Μεταναστευτική Πολιτική, Εθνικισμός, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διεύρυνση προς τα Ανατολικά, Μεθοδολογία της Κοινωνικής Έρευνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: atriand@socadm.duth.gr
Προσωπική ιστοσελίδα: www.annatriandafyllidou.

Βιογραφικό