Χαράλαμπος Πουλόπουλος


ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο
Κοινωνική Εργασία
Εξαρτήσεις
Εποπτεία-συμβουλευτική ατόμων/ομάδων/οργανισμών
Κρίση και αλλαγή
Δυναμική Ομάδων και Οργανισμών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
e-mail: chpoulo@socadm.duth.gr
Tηλ.: 25310-39402, 2130313424
Fax: 25310-39442

Βιογραφικό