Περικλής Πολυζωίδης


ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρωτής Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Εθελοντισμός, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: ppolyzoi@socadm.duth.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: Αρ Γραφ. 16
Tηλ.:25310-39439

Βιογραφικό