Μαρία Πετμεζίδου


ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνιολογία του κράτους πρόνοιας, συγκριτική κοινωνική πολιτική, κοινωνικές ανισότητες & φτώχεια, κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη και κοινωνικός σχεδιασμός, κοινωνιολογική θεωρία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: mpetmes@socadm.duth.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: Αρ Γραφ. 6.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 25310-39401 / Fax: 25310 39442
WEB:http://utopia.duth.gr/~mpetmes/

Βιογραφικό