Ευριπίδης Παπαδημητρίου


ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκ. Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Περιβαλλοντική κοινωνιολογία, περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντικό κίνημα, περιβαλλοντική συμπεριφορά.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Τηλέφωνο: 2531039438
Fax: 2531039442
E-mail: evripap@hol.gr, evpapa@socadm.duth.gr

Βιογραφικό