Πανταζής Απόστολος

ΒΑΘΜΙΔΑ:
Λέκτορας

Πεδίο ειδίκευσης/γνωστικό αντικείμενο: Κλασική και σύγχρονη κοινωνική θεωρία, Θεωρία της κοινωνικής πολιτικής, Κοινωνική θεωρία του κοινωνικού κράτους, Πολιτική οικονομία του κοινωνικού κράτους, Ιστορία κοινωνικών θεωριών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: apantaz@socadm.duth.gr

Βιογραφικό