Μελά Λία


Η Λία Μελά είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η διδακτορική διατριβή της είχε ως ερευνητικό αντικείμενο το πρόβλημα της δικαιολόγησης των αρχών δικαιοσύνης στη φιλοσοφία του John Rawls. Διδάσκει ως επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την πολιτική θεωρία, τη σύγχρονη πρακτική φιλοσοφία και τη φιλοσοφική ανθρωπολογία.

Βιογραφικό