Κουλούρης Νικόλαος


ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής
Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Πολιτική και Ιδρυματική και Εξωιδρυματική Μεταχείριση Εγκληματιών»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης & Πολιτικής Επιστήμης, Παναγή Τσαλδάρη 1, 69100, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
E-MAIL: nickoulouris63@gmail.com
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX: 25310 39435, Fax: 25310 39442

Βιογραφικό