Κατρούγκαλος Γεώργιος


ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Συνταγματολόγος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://utopia.duth.gr/~gkatroug/
E-MAIL: gkatr@otenet.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX: 210-6464691, 2107248511

Βιογραφικό