Αγάπη Κανδυλάκη


ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρη Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνική Εργασία στην εκπαίδευση, την παιδική προστασία και την Πολυπολιτισμικότητα
Συμβουλευτική

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Email: akandylaki@hotmail.com
Tηλ.: 25310-39405
Fax: 25310-39442

Βιογραφικό