Θεανώ Καλλινικάκη


ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνική Εργασία
Κλινική Κοινωνική Εργασία
Έρευνα δράσης και επιτόπια παρέμβαση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
Email: thkallin@socadm.duth.gr
Αρ Γραφ. 4.
Tηλ.: 25310-39404
Fax: 25310-39442

Βιογραφικό