Αλέξης Ιωαννίδης


ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Οικονομικά της Εργασίας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: aioann@socadm.duth.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: -
Tηλ.:-

Βιογραφικό