Κωνσταντίνος Δικαίος


ΒΑΘΜΙΔΑ: Επίκουρος Καθηγητής στο αντικείμενο (Πολιτική Υγείας)

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Κομματικός ανταγωνισμός και συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, πολιτική θεωρία κοινωνικής πολιτικής, ιστορία κοινωνικής πολιτικής, management νοσοκομείων.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: cdikeos@socadm.duth.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ:Δίπλα στη Γραμματεία τού Τμήματος "Παρευξεινίων".
Tηλ.:25310.39419

Βιογραφικό