Βασίλης Χατζόπουλος


ΒΑΘΜΙΔΑ: Καθηγητής

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Θεσμοί και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Εσωτερική Αγορά - Υπηρεσίες - Τεχνικές ρύθμισης - Μετανάστευση και άσυλο

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL: vasshatz@socadm.duth.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ: Αρ Γραφ. 11
Tηλ.:25310 39439/210 3387990

Βιογραφικό