Σεβαστή Χατζηφωτίου


ΒΑΘΜΙΔΑ: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο:
Κοινωνική Εργασία με ΑμΕΑ, Κοινωνική Φροντίδα Οικογένειας και Παιδιού, Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών υπηρεσιών, και Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
E-MAIL:
ΓΡΑΦΕΙΟ:
Tηλ.:

Βιογραφικό