Σοφία Βιδάλη

Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Πεδίο ειδίκευσης/ γνωστικό αντικείμενο
Εγκληματολογία και Αντεγκληματική Πολιτική: Εγκληματολογική θεωρία, εγκληματολογική έρευνα, σύγχρονα εγκληματικά φαινόμενα (τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα, ναρκωτικά, εγκληματικότητα νέων) , μέτρα και πολιτικές ελέγχου του εγκλήματος, θεσμοί ελέγχου του εγκλήματος (αστυνομία και αστυνόμευση).

Στοιχεία Επικοινωνίας:
e-mail: sophievidali@yahoo.gr,
Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 1-11, 69100 Κομοτηνή
Τηλ. 25310-39406, 6973497043

Βιογραφικό