ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΑΠΟΦΑΣΗ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. Προκήρυξη εκλογών.pdf


17-10-2017 (asilivou)