Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Μεθοδολογία Κοινωνικής Εργασίας για τους φοιτητές παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών
Το μαθημα Μεθοδολογία της Κοινωνικής εργασίας θα εξεταστεί την ίδια ώρα και ημερα με το μαθημα Μεθοδολογία της ΚΕ και Συμβουλευτική δηλαδή 7/9, 1-3μμ.


24-08-2017 (analmpan)