Πρόσκληση δημόσιας υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής