ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ JEAN MONNET
Οι φοιτητές, που παρακολούθησαν το σεμινάριο που διοργάνωσε η Έδρα JeanMonnet της Νομικής Σχολής, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία για να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Aπό τη Γραμματεία


15-06-2017 (asilivou)