Ύλη εξετάσεων στο μάθημα "Ευρωπαϊκός Χώρος Ελευθερίας και Ιθαγένεια"


Για τις εξετάσεις θα πρέπει να διαβάσετε τις διαφάνειες 1-10 από το eclass. Αν τις καταλαβαίνετε δεν χρειάζεστε τίποτε άλλο, αν όχι μπορείτε να βοηθηθείτε από το βιβλίο της κας Ανάγνου - και από συμφοιτητές/τριες σας που παρακολουθούσαν.

Οι εξετάσεις θα είναι γραπτές, με τρεις ερωτήσεις (σύνθεσης) από τις οποίες θα απαντήσετε τις δύο.

Καλή επιτυχία

Β.Χ.


30-05-2017 (asilivou)