Ερωτηματολόγιο Έρευνας για Προπτυχιακούς Φοιτητές


Παρακαλώ θερμά για την κοινοποίηση του παρόντος μηνύματος στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός σας, προκειμένου να συμμετάσχουν σε έρευνα που αποσκοπεί στην καταγραφή και μελέτη "Παράγοντων στρες και εξουθένωσης σε προπτυχιακούς φοιτητές" των Ελληνικών ΑΕΙ.

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗΣ (BURNOUT) ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μέρος της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, η οποία πραγματοποιείται στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η συμμετοχή των φοιτητών είναι εθελοντική, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα μέρη, είναι ανώνυμο, τα στοιχεία είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς.

Η παρούσα επιστολή στοχεύει στην πληρέστερη εκπροσώπηση των απόψεων των φοιτητών όλων των Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ στο δείγμα της έρευνας, καθώς μετά από μία πρώτη επισκόπηση των μέχρι τώρα απαντήσεων (συνολικά 1340 απαντήσεις) η ανταπόκριση των φοιτητών δεν κρίνεται επαρκής.

Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας, καθώς η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματός σας για την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της έρευνας είναι πολύτιμη και ζητώ συγνώμη από τους φοιτητές που έχουν ήδη απαντήσει.

Με εκτίμηση,

Α. Βάκρου

Υποψ. Διδάκτωρ ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Πατρών


22-05-2017 (asilivou)