Βιβλιοθήκη-Πληροφορίες

Βιβλιοθήκη τμημάτων Νομικής, Κοινωνικής Διοίκησης και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

Γενικές πληροφορίες

Πόλη: Κομοτηνή

Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2531039803 -810

Fax: 2531039810>

e-mail: law@lib.duth.gr

Ιστοσελίδα:Προσωπικό βιβλιοθήκης

Τμήματα που εξυπηρετεί

Τμήμα Νομικής

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης

Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

Συλλογή:

Μονογραφίες: 77.362

Τίτλοι περιοδικών: 998

Τίτλοι εγκυκλοπαιδειών: 20

Τίτλοι λεξικών: 282

Ευρετήρια - Οδηγοί: 6

Μικροφόρμες- Microfilms:

Κυβερνητικά έγγραφα: 317

Ηλεκτρονικό Υλικό: 126

Χειρόγραφα: 1

Χαρτογραφικό Υλικό:

Γραφικό Υλικό:

Οπτικοακουστικό Υλικό: 3

Ειδικές συλλογές: 7.000

Σπάνια βιβλία:

Ωράριο Λειτουργίας

Χειμερινό: Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 19.45

Θερινό: Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 14.00

Για περισσότερες πληροφορίες επισκευθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης http://www.lib.duth.gr/