Πληροφορίες

Γραμματεία

Κωνσταντίνος Μέκος

Τηλ: 25310 39409

Fax: 25310 39442

Email: secr@socadm.duth.gr

Φοιτητικά

Τηλ: 25310 39412

Fax: 25310 39442

Διεύθυνση

Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Π. Τσαλδάρη 1, 691 00 Κομοτηνή