ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 10ΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ