Συμπόσιο «Ποιοτικές μέθοδοι στην έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας»

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

«Ποιοτικές μέθοδοι στην έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 / 6 /2008

Δείτε το Πρόγραμμα του Συμποσίου